afbeelding boven

Social media

  

Subscribe now at http://www.giravoce.nl

2016

SUBSCRIBE NOW


Masterclass "No C too high"
Giravoce International Opera Studio

Tenor Amand Hekkers and I are very excited to announce our masterclass "No C too high" for Tenors & Sopranos
Saterday 23th & Sunday 24th April 2016

Subscribe and more information: http://www.giravoce.nl

------------------------------------------------------

CD 'Arthur Honegger: Mélodies et Chansons' !!!!!

This unique CD with Honegger's integral song oeuvre (62) got great reviews and can be ordered on www.centaurrecords.com and claudia@patacca.nl

2014 ˙ 2015 ˙ 2016 ˙ 2017 ˙ 2018

Agenda

Agenda

Programm02
6
2018

Ein Deutsches Requiem Johannes Brahms

STEM
Orkest van het Oosten olv Eric Kotterink
bariton: Peter Aarink
www.stichtingenschedemeezingconcerten.nl

De première van ‘Ein Deutsches Requiem’, op Goede Vrijdag1868, betekende voor de toen 35 jaar oude Brahms zijn definitieve doorbraak alscomponist. Sinds hun eerste ontmoeting in 1853 was Brahms kind aanhuis geweest bij Robert en Clara Schumann. Schumann's vroege en tragische doodin 1856 vormde Brahms eerste inspiratie voor het Requiem. Het idee een Requiem te componeren liet Brahms niet los.Vanaf 1861 zocht en vond hij teksten in de Lutherse Bijbel. Brahms wilde eenniet-liturgische dodenmis schrijven die iedereen zou kunnen verstaan. De keuzevan de teksten is opmerkelijk: nergens wordt verwezen naar Christus of hetchristelijk geloof. Brahms verwierp de christelijke dogma’s, maar omhelsde deessentiële, menselijke context van de Bijbel. De vaste tekst van de Latijnse dodenmis, het requiem, iseen gebed dat de gestorvene begeleidt, en hem helpt de verlossing te bereiken.Brahms gaat heel anders met het idee van een requiem om. Niet de overledenenhebben hulp en troost nodig, maar de nabestaanden. Hij koos daarom teksten uithet Oude en Nieuwe Testament en ook apocriefe boeken, die de nabestaandenhelpen hun lijden te verlichten en de onomkeerbaarheid van de dood teaccepteren. Ein deutsches Requiem is geen treurmuziek. De centralegedachte van het werk is niet de eeuwige rust van de overledenen, maar vooralles de troost voor degenen die het leed dragen, muziek dus voor de levenden.Zo begint Brahms' requiem met de tekst "Selig sind, die da Leid tragen,denn sie sollen getröstet werden" ("Zalig zijn die treuren, want zijzullen vertroost worden") (Matteüs 5:4), terwijl de traditionele Latijnserequiemmis begint met "Requiem eternam dona eis, Domine" ("Geefze eeuwige rust, o Heer").


23
7
2018

Giravoce Opera Summer School

Giravoce Opera Summer School

We organize a Giravoce Opera Summer School from 23-29 July 2018 at the Landesmusikakademie in Heek (Germany). They have wonderful facilities.

We offer:
Intensive training of your preferred role with international coaches.
Discover your role character.

You will be coached by:
Amand Hekkers & Claudia Patacca voice coaches
Hans Nieuwenhuis, stage director
Hans Schellevis: conductor, pianist and great bel canto specialist.
Wouter Munsterman piano

Prize: € 900 inclusive 6 nights, breakfast, lunch, diner and one drink/snack a day.

This prize is based on a double room for two students. If you want a single room you have to pay €90,- extra for 6 nights so the total some will be € 890.

To subscibe please send an e-mail to claudia@patacca.nl and let us know which opera role you would like to work with us. We will end the masterclass on Sunday July 29th with a concert at 15.00 H.


28
9
2018

The Messiah Händel

ECOK en Het Orkest van het Oosten olv Eric Kotterink
20.00 Muziekcentrum Enschede


14
10
2018

Recital Petit Cours de Morale: Mélodies et Chansons van Arthur Honegger

Met bariton Sinan Vural en pianist Rixt van der Kooij
15.00 Elburg
meer informatie volgt


28
10
2018

Stabat Mater Rossini

KCOV Excelsior Amsterdam olv Ger Vos
20.15 uur Concertgebouw Amsterdam


10
11
2018

A Child of our Time van Michael Tippett

Kammerchores Oberkirch (Zuid-Duitsland)
olv Dorothee Wiedmann
Ter herdenking van 80 jaar 'Reichsprogromnacht' zal dit indrukwekkende werk van Tippett worden uitgevoerd.
meer informatie volgt


09
12
2018

Recital Romantische Lieder von Romantischen Komponistinnen

Met pianst Marien van Nieukerken
Liederen van Cornélie van Oosterzee, Fanny Hensel Mendelssohn, Clara Schuman, Cécile Chaminade, Henriette Bosmans, Rebecca Clark Amy Beach en Monique Krüs


23
2
2019

Elias Mendelssohn

COV Excelsior Leiderdorp en het Leiderdorps Kamerorkest olv Hans van der Toorn
20.00 uur


01
4
2020

Die verkaufte Braut by Smetana

informatie over data en operahuis volgen